Інформація про фінансову установу

1

Інформація про повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНІПРО»

2

Інформація про ідентифікаційний код

код за ЄДРПОУ 20473887

3

Інформація про місцезнаходження

код території за КОАТУУ 2310137200, індекс 69091, Запорізька область, місто Запоріжжя, Орджонікідзевський район, бульвар Гвардійський, будинок 153

4

Інформація про перелік фінансових послуг (згідно ліцензії на провадження господарської діяльності)

Страхова діяльність у формі добровільного страхування життя

5

Відомості про власників істотної участі

 

 

Відомості про учасників (засновників, акціонерів), які володіють часткою (паєм,  пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНАВТОКОМ»;  код за ЄДРПОУ 35127646; місцезнаходження: 83052, Донецька обл., місто Донецьк, бульвар Шевченка, будинок 109; відсоток у статутному капіталі – 39,996404%

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ 32680596; місцезнаходження: 69091, Запорізька обл., місто Запоріжжя, бульвар Гвардійський, будинок 153, відсоток у статутному капіталі – 55,859615%

Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНАВТОКОМ» код за ЄДРПОУ 35127646; місцезнаходження: 83052, Донецька обл., місто Донецьк, бульвар Шевченка, будинок 109 контролює  АСТ «АСТРО - ДНІПРО» відсоток у статутному капіталі - 28,7481%

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ 32680596; місцезнаходження: 69091, Запорізька обл., місто Запоріжжя, бульвар Гвардійський, будинок 153 контролює АСТ «АСТРО - ДНІПРО» відсоток у статутному капіталі - 31,6883%

Відомості про юридичних осіб або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами)фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи)

ТОВ “НОВИЙ ДНІПРО”- Авраменко Наталія Іванівна 75,02%;

ТОВ “НОВИЙ ДНІПРО” - Авраменко  Сергій Володимирович 24,98%;

ТОВ “ДОНАВТОКОМ” - Саул Анжела Анатоліївна 49,65%;

ТОВ “ДОНАВТОКОМ” - Чернишенко Олександр Олександрович 49,64%;

           

6

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу

Наглядова рада:

Федорова Ірина Віталіївна - Голова наглядової ради    

Огороднікова Марія Іванівна - Член наглядової ради

 

Виконавчий орган – Дирекція:

Авраменко Сергій Володимирович – Генеральний директор

Тукін Сергій Борисович – Заступник генерального директора                 

Д’яченко Тетяна Анатоліївна - Член дирекції

7

Відомості про відокремлені підрозділи

не має

8

Відомості про ліцензії та дозволи

 

Вид господарської діяльності на провадження якого видана ліцензія

Страхова діяльність у формі добровільного страхування життя

Серія та номер виданої ліцензії

АВ №499988

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії

№ 1236-СЖп від 28.05.2010

Дата початку дії ліцензії

27.03.2008

Інформація про переоформлення ліцензії

28.05.2010 АВ №499988

Інформація про тимчасове зупинення ліцензії

-

Статус ліцензії

чинна (безстрокова)

Дата анулювання ліцензії

-

9

Річна фінансова та консолідована звітність разом з аудиторським висновком, що підтверджує її достовірність

Інформацію можна подивитись за посиланням:

http://newdnepr.com.ua/uploads/files/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%202015.pd

10

Інформація про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації

-

11

Інформація про ліквідацію фінансової установи

-

12

Інша інформація

Інформацію можна подивитись за посиланням:

http://newdnepr.com.ua/uploads/files/9.%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%9D-%D0%94.pd