02.10.2012

Позачерговими Загальними зборами АТ «НОВИЙ ДНІПРО», які відбулися 28.09.2012 (протокол №б/н), було прийнято рішення про припинення за власним бажанням з 28 вересня 2012 р. повноваження члена Наглядової ради Кльоц Наталії Володимирівни (паспорт СВ номер 978953 виданий Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області 21 січня 2006 р., акціями Товариства не володіє, перебувала на посаді з 01.10.2010 по 28.09.2012, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має) та припинення повноважень Голови Наглядової ради Авраменко Наталії Іванівни (паспорт СА номер 422464 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 13 березня 1997 р., володіє однією акцією Товариства (0,0013%), перебувала на посаді з 01.05.2005 по 28.09.2012, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має).

 Також було прийнято рішення про обрання терміном на три роки з 29 вересня 2012 р. Головою Наглядової ради Авраменко Наталії Іванівни (паспорт СА номер 422464 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 13 березня 1997 р.) та членом Наглядової ради Маца Олександра Давидовича (паспорт МК номер 616081 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 03 жовтня 1997 р.).

Авраменко Наталія Іванівна володіє однією акцією Товариства (0,0013%). Протягом своєї діяльності займала наступні посади: електрослюсар, продавець магазину, інженер – економіст, інженер, економіст, старший інженер, економіст, інспектор Запорізького облвиконкому, старший державний інспектор Державної інспекції цін, радник цінової служби, головний державний інспектор відділу контролю цін, головний державний інспектор, заступник директора, заступник голови наглядової ради, виконавчий директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Мац Олександр Давидович акціями Товариства не володіє. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: інженер – математик, викладач кафедри математики та теоретичної механіки, старший викладач на кафедрі вищої математики, доцент кафедри вищої математики. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.