07.03.2015

 

Про скликання позачергових Загальних зборів

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНІПРО» (надалі Товариство), місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» 25 березня 2015 р. о 13.00 відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, а також голови та членів лічильної комісії Товариства.

2. Ухвалення рішень прийнятих Наглядовою радою та Дирекцією протягом 2014 та 2015 року.

3. Припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора АТ «НОВИЙ ДНІПРО».

4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 24 годину 19 березня 2015 р., у день проведення зборів з 1200 до 1245 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 5.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Акціонери АТ «НОВИЙ ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення позачергових Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадовою особою АТ «НОВИЙ ДНІПРО», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним позачергових Загальних зборів, призначено Генерального директора – Авраменка Сергія Володимировича.

У відповідності до вимог ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів.

 

Довідки за тел. (061) 224-09-12.

 

Генеральний директор                                                                                  С.В. Авраменко