23.03.2012

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНІПРО», місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24 квітня 2012 року о 15.00 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7.


Порядок денний:
1. Затвердження річного звіту АТ «НОВИЙ ДНІПРО».
2. Розподіл прибутку та збитків АТ «НОВИЙ ДНІПРО».
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції, Наглядової ради та Ревізора АТ «НОВИЙ ДНІПРО».
4. Припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора АТ «НОВИЙ ДНІПРО».
5. Внесення змін до статуту АТ «НОВИЙ ДНІПРО» та їх державна реєстрація.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з реєстром акціонерів, складеним станом на 24 годину 18 квітня 2012 р., у день проведення зборів з 14.00 до 14.45 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).


Встановити, що акціонери АТ «НОВИЙ ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.


Посадовою особою АТ «НОВИЙ ДНІПРО», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначено Генерального директора Авраменка Сергія Володимировича. Пропозиції акціонерів вносяться за місцезнаходженням Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.


Довідки за тел. (061) 220-28-27.
Генеральний директор С.В. Авраменко