03.04.2020 Повідомлення про суттєві події

ПОВІДОМЛЕННЯ
про суттєві події
(для розміщення на веб-сайті Товариства)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНІПРО» (надалі
- Товариство), місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153,
повідомляє, що у зв’язку із складним епідеміологічним станом в Україні, проведенням
заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби
(COVID-19) та згідно рішення Наглядової ради від 03.04.2020 річні Загальні збори
акціонерів, скликані на 24 квітня 2020 р. о 1300, скасовуються.
Про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства за результатами
2019 фінансового року акціонерів буде повідомлено у строки передбачені чинним
законодавством.
Довідки за тел. (061) 220-28-27.