03.04.2017

Порядок денний річних загальних зборів АТ «НОВИЙ ДНІПРО»:

 

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства.

2. Затвердження річного звіту Товариства.

3. Розподіл  прибутку  і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізора.

5. Ухвалення рішень прийнятих Наглядовою радою та Дирекцією Товариства протягом 2016 року.