Для акционерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНІПРО», місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 28 вересня 2012 року о 1500 за адресою:69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7.

Порядок денний:

1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та обрання нових Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи та надання їй повноважень на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

2. Внесення змін до статуту АТ «НОВИЙ ДНІПРО» та їх державна реєстрація.

Встановити, що реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у позачергових Загальних зборах та які прибули для участі у позачергових Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з реєстром (переліком) акціонерів, складеним станом на 24 годину 24 вересня 2012 р., у день проведення зборів з 1400 до 1445 за адресою:69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових Загальних зборах (довіреність тощо).

Встановити, що акціонери АТ «НОВИЙ ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення позачергових Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадовою особою АТ «НОВИЙ ДНІПРО», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним позачергових Загальних зборів призначено Генерального директора  - Авраменка Сергія Володимировича.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства, а щодо кандидатів до складу  органів  товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довідки за тел. (061) 213-21-47.