25.04.2018

Загальна кількість акцій – 77 872 (сімдесят сім тисяч вісімсот сімдесят дві) іменних простих акції, голосуючих акцій – 46 717 (сорок шість тисяч сімсот сімнадцять) акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.