05.05.2015

Загальними зборами акціонерів, які відбулися 28 квітня 2015 року (протокол б/н), було прийнято рішення про:

 припинення з 28.04.2015р. повноважень Ревізора АТ «НОВИЙ ДНІПРО» Д`яченко Крістіни Вікторівни (паспорт СЮ номер 103405 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 28 серпня 2008 р.), за власним бажанням, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді з 25.04.2012р. по 28.04.2015р.;

припинення з 28.04.2015р., за поданням Наглядової ради, повноважень Голови Наглядової ради Федорової Ірини Віталіївни (паспорт СВ 434010 виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 04.10.2001р.), акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді з 11.04.2013р.по 28.04.2015р.;

припинення з 28.04.2015р., за поданням Наглядової ради, повноважень члена Наглядової ради Таран Олесі Володимирівни (паспорт СЮ 038955 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 06.06.2007р.) акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді з 11.04.2013р.по 28.04.2015р.

Також, Загальними зборами АТ «НОВИЙ ДНІПРО», які відбулися 28 квітня 2015 року (протокол б/н), було прийнято рішення про:

 обрання з 29.04.2015р. за поданням Наглядової ради Ревізором АТ «НОВИЙ ДНІПРО» Єрмоленко Світлани Іванівни ( паспорт СА 399470 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 30.01.1997р.) терміном на п’ять років, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, освіта середньо – технічна, протягом останніх п’яти років займала посаду диспетчера, співпрацює з АТ «НОВИЙ ДНІПРО» за договорами цивільно – правового характеру;

обрання з 29.04.2015р. за поданням Наглядової ради Головою Наглядової ради Федорової Ірини Віталіївни (паспорт СВ 434010 виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 04.10.2001р.), терміном на три роки, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, освіта середня – технічна, протягом останніх п'яти років займала посади страхового агента, Голови Наглядової ради, співпрацює з АТ «НОВИЙ ДНІПРО» за договорами цивільно – правового характеру.

обрання з 29.04.2015р. за поданням Наглядової ради членом Наглядової ради Таран Олесі Володимирівни (паспорт СЮ 038955 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 06.06.2007р.), терміном на три роки, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, освіта середня - спеціальна, протягом останніх п'яти років виконувала повноваження члена Наглядової ради, співпрацює з АТ «НОВИЙ ДНІПРО» за договорами цивільно – правового характеру.

Генеральний директор С.В. Авраменко