19.04.2017

 

 

 

Про підсумки голосування на річних Загальних зборах

 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНІПРО» повідомляє, що 19 квітня 2017 року відбулись річні Загальні збори акціонерів Товариства якими були прийняті наступні рішення з питань порядку денного:

1. Обрати Головою Лічильної комісії Соболєву Світлану Іванівну, членом Лічильної комісії Лобанову Наталю Володимирівну. Термін повноважень Голови та члена Лічильної комісії - до моменту обрання Загальними зборами нового Голови та члена Лічильної комісії. Голова та член Лічильної комісії Товариства приступають до виконання свої обов’язків негайно. 

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

2. Затвердити річний звіт АТ «НОВИЙ ДНІПРО» за 2016 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

3. Прибуток Товариства за 2016 рік не розподіляти.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

4. Затвердити звіти Наглядової ради, Дирекції та Ревізора АТ «НОВИЙ ДНІПРО» за 2016 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

5. Ухвалити всі рішення прийняті Наглядовою радою та Дирекцією Товариства протягом 2016 року.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

Зауважень та пропозицій щодо порядку ведення Загальних зборів від акціонерів не надійшло.