25.04.2012

Загальними зборами АТ «НОВИЙ ДНІПРО», які відбулися 24.04.2012 (протокол №б/н), було прийнято рішення про припинення з 24 квітня 2012 р. повноважень Ревізора АТ «НОВИЙ ДНІПРО» Ярмаркіної Ніни Савеліївни (паспорт АК номер 816326 виданий Межівським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 05 квітня 2000  р., акціями Товариства не володіє, перебувала на посаді з 01.10.2010 по 24.04.2012, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має) за її власним бажанням та обрано з 25 квітня 2012 р. Ревізором АТ «НОВИЙ ДНІПРО» Д`яченко Крістіну Вікторівну (паспорт СЮ номер 103405 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 28 серпня 2008 р.) строком на п’ять років. Д`яченко Крістіна Вікторівна акціями Товариства не володіє. Трудового стажу не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.